Saltar apartados

Addicions enantioselectives de compostos organometàl·lics a derivats de compostos carbonílics

Títol: "Addicions enantioselectives de compostos organometàl·lics a derivats de compostos carbonílics"

Referència: CTQ2014-53695-P

Investigador principal 1: Miguel Yus Astiz                  Ministeri d'Economia i Comp

Investigador principal 2: Francisco Foubelo García                                                                    

Tipus: Projecte I+D

Data inici: 01/01/2015

Data fi: 31/12/2017 (prorrogat fins al 30/09/2018)

Total concedit: 127.050,00 €

Total elegible FEDER: 127.050,00 €

Organisme finançador: Ministeri d'Economia i Competitivitat amb fons FEDER i fons procedents dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE)

El present projecte pretén desenvolupar nous procediments per a efectuar els processos d'addició de reactius organometàl·lics a compostos carbonílics i els seus derivats amb alts rendiments químics de manera estereoselectiva. A més, aquestes metodologies han de ser respectuoses amb el medi ambient (green chemistry) i eficients quan als balanços de massa (atom economy).

Els objectius concrets són:

1. Utilització d'halogenurs al·lílics substituïts i olefines com agents d'al·lilació de compostos carbonílics i imines.

2. Estudi de les reaccions d'acoblament d'alcohols al·lenílics i propargílics amb N-terc-butanosulfinil imines catalitzats per pal·ladi.

3. Desenvolupament de nous agents d'homoal·lilació de compostos carbonílics i imines.

4. Estudi de la reactivitat de nitrocompostos funcionalitzats amb N-terc-butanosulfinil imines.

5. Síntesi de N-terc-butanosulfinil azida i estudi de la seua reactivitat amb olefines.

 

Departament de Química Orgànica


Universitat d'Alacant
Facultat de Ciències, Fase I
Carretera de Sant Vicent del Raspeig S/N
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3549

Fax: (+34) 96 590 3549

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464